796 573 332 biuro@molko.pl

PROGRAM SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

KURS PODSTAWOWY
16 godzin zajęć

Podstawy pracy z programem
_omówienie interfejsu programu
_konfigurowanie programu
_ustawienia i indywidualne szablony
_podstawowe skróty klawiaturowe
Poruszanie się w programie
_sposoby poruszania się w przestrzeni 3D programu SketchUp
_sposoby i rodzaje zaznaczania obiektów
_rodzaje widoków i ich wykorzystanie
Podstawowe operacje w programie
_wykorzystanie narzędzi rysunkowych
_przesuwanie i obracanie elementów
_skalowanie obiektów
_odbicia lustrzane
_kopiowanie podstawowe i multiplikowanie
Podstawowe modelowanie w programie
tworzenie modeli w oparciu o narzędzia rysunkowe
edytowanie modeli
Grupy i komponenty
tworzenie grup/komponentów z omówieniem ich wykorzystania
edytowanie grup/komponentów
Zaawansowane modelowanie w programie SketchUp
tworzenie trójwymiarowych elementów
edytowanie obiektów
Tekstury w SketchUp
nakładanie materiałów na obiekty
ustawienia materiałów
edytowanie materiałów, tworzenie własnych materiałów
Korzystanie z bibliotek 3D Warehouse
importowanie obiektów do programu
edytowanie zaimportowanych obiektów
tworzenie własnych bibliotek obiektów
Prezentacja modelu
zmiana styli dla modelu
edytowanie styli
ustawienia naturalnego oświetlenia
szkicowe wizualizacje z użyciem SketchUp
KOSZT 800,00 zł netto

KURS ZAAWANSOWANY
16 godzin zajęć

Powtórzenie podstaw programu
Metodyka pracy
_praca na warstwach
_praca z plikami dwg
_import i tworzenie podrysów
Dynamiczne komponenty
_omówienie dynamicznych komponentów
_praca z komponentami dynamicznymi
Wtyczki
_wtyczki uzupełniające pracę programu
_modelowanie z wykorzystaniem wybranych wtyczek
Praca z zaawansowanymi narzędziami programu
_przekroje – tworzenie i edycja
_funkcje sceny w programie
_ustawienia scen
Podstawy pracy w programie LayOut
_omówienie interfejsu
_tworzenie własnego szablonu w programie LayOut
Praca z plikiem SketchUp w LayOut
_przygotowanie elementów do pracy w LayOut
_import pliku
_wprowadzanie zmian w modelu i aktualizacja modelu w Layout
Dokumentacja techniczna w LayOut
_wymiarowanie modelu
_dodawanie opisów
_wykorzystanie szablonów z kształtami
_elementy dodatkowe- import
Modelowanie terenu
_pobieranie gotowego modelu terenu
_modelowanie terenu
KOSZT 800,00 zł netto

 

.

KURS Vray
16 godzin zajęć 

Podstawy pracy w programie
_zapoznanie się z interfejsem programu
Ustawienia światła naturalnego
_omówienie ustawień i parametrów światła naturalnego
Ustawienia światła sztucznego
_światło w Sketchup a światło w Vray
_rodzaje świateł
_objaśnienie ustawień światła
_edycja świateł w scenie
Kamera programu renderującego
_działanie kamery
_ustawienia i parametry kamery
Praca na materiałach
_omówienie edytora materiałów, ustawienia i parametry
_omówienie warstw materiałów
_rodzaje materiałów
_importowanie i tworzenie własnych materiałów
_funkcja bump
_displacement
Ustawienia silnika renderującego
_ustawienia dla renderingu testowego i finalnego
_objaśnienie poszczególnych ustawień
Renderowanie scen
_rendering testowy
_rendering finalny
V-Ray Proxy
V-Ray Fur
V-Ray Mesh Clipper
KOSZT 800,00 zł netto

nasze projekty

masz pytanie?

jesteś zainteresowany naszymi usługami? chcesz poznać nasze możliwości i koszty usług? napisz- skontaktujemy się,
by omówić projekt dla Ciebie

zadzwoń

796 573 332

napisz

biuro@molko.pl